succesvol werken in de juiste bedrijfscultuur kristel van damme

Succesvol werken in de juiste bedrijfscultuur

In onze zoektocht naar succes en voldoening in onze loopbaan, zijn competenties vaak de focus. We investeren in opleidingen en bijscholing om onze vaardigheden te verbeteren. Hoewel competenties van groot belang zijn, is er een cruciaal element dat vaak over het hoofd wordt gezien: de bedrijfscultuur. Succesvol werken in de juiste bedrijfscultuur draagt bij tot werkgeluk en sluit een burn-out dikwijls uit. In de loopbaanbegeleiding wordt hier tijd aan besteed om de analyse te maken van jouw ideale bedrijfscultuur.

Wat is de betekenis van een bedrijfscultuur?

De betekenis van bedrijfscultuur verwijst naar de collectieve set van waarden, normen, overtuigingen, gedragingen en sociale normen die heersen binnen een organisatie of bedrijf. Het omvat de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan, hoe beslissingen worden genomen, de heersende attitudes ten opzichte van werk en klanten, en de algehele sfeer en identiteit van de organisatie.

De bedrijfscultuur kan sterk variëren van organisatie tot organisatie en heeft invloed op verschillende aspecten, waaronder de motivatie van medewerkers, de mate van tevredenheid, de prestaties en de algehele productiviteit. Het is vaak een belangrijke factor bij het aantrekken en behouden van talent, omdat het de werkomgeving en de ervaring van medewerkers vormgeeft.

De bedrijfscultuur kan worden beïnvloed door de waarden en visie van de oprichters of leiders, de geschiedenis van de organisatie en de branche waarin ze actief zijn. Het begrijpen en cultiveren van de juiste bedrijfscultuur is van cruciaal belang voor het succes en de groei van een organisatie.

De Juiste Combinatie van Competenties en Cultuur

Je kunt de juiste competenties hebben, maar als je waarden niet in lijn zijn met de bedrijfscultuur, kan dit leiden tot wrijving en ontevredenheid. Loopbaanbegeleiding onderzoekt verschillende facetten. Aan de hand van verschillende oefeningen krijgen we een inzicht in jouw waarden, werkwaarden en bedrijfscultuur. Belangrijk om weten is: waar voel jij je goed bij, wat heb je nodig in een bedrijf?

Cultuurfit: Impact op de Organisatie en Individu

Wanneer iemand niet in de juiste cultuur past, kan dit zowel de organisatie als het individu schaden. Voor de organisatie kan het leiden tot verminderde productiviteit en conflicten. Voor de werknemer kan het leiden tot stress, demotivatie en zelfs een burn-out.

Systemische Benadering bedrijfscultuur

Vanuit een systemisch perspectief betekent dit dat we niet alleen naar individuele waarden kijken, maar ook naar hoe deze passen binnen de bredere context van de organisatiecultuur. De visie en missie van een organisatie.
Succes in jouw bestemming gaat niet alleen over wat je kunt, maar ook waar je past. Bedrijfscultuur is een sleutelfactor in het vinden van die perfecte match tussen individu en organisatie.

In de loopbaanbegeleiding die ik aanbied, kijken we niet alleen naar wie ben ik, wat kan, wat wil ik, maar ook waar hoor ik thuis?

Bedrijfscultuur voorbeelden:

1. Innovatieve Cultuur: Bedrijven met een innovatieve cultuur moedigen creativiteit en vernieuwing aan. Medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe ideeën te delen en risico’s te nemen om nieuwe oplossingen te vinden. [[1](https://www.personio.nl/hr-woordenboek/bedrijfscultuur/)]

2. Hiërarchische Cultuur: Hier is er een duidelijke hiërarchie en formele structuur. Beslissingen worden vaak van bovenaf genomen, en er is een sterke nadruk op regels en procedures. [[2](https://www.stepstone.be/carriere-tips/bedrijfscultuur/)]

3. Familiecultuur: Dit type cultuur benadrukt nauwe relaties tussen medewerkers en voelt vaak aan als een hechte familie. Er is veel aandacht voor onderlinge ondersteuning en teamwerk. [[5](https://blog.mobius.eu/nl-be/insights/bedrijfscultuur)]

4. Resultaatgerichte Cultuur: Bedrijven met deze cultuur leggen de nadruk op het behalen van meetbare resultaten. Er is weinig ruimte voor bureaucratie, en prestaties worden sterk beloond. [[3](https://cvster.nl/blog/bedrijfscultuur)]

5. Diversiteitscultuur: Dit type cultuur staat open voor diverse achtergronden en perspectieven. Het moedigt inclusiviteit aan en streeft naar een diverse en gelijkwaardige werkomgeving. [[4](https://www.vdab.be/orienteren/welke-job-past-bij-me/bedrijfscultuur)]

6. Adhocratie Cultuur: In een adhocratiecultuur wordt flexibiliteit en aanpassingsvermogen gewaardeerd. Het bedrijf reageert snel op veranderingen en past zich gemakkelijk aan nieuwe situaties aan.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, en er zijn natuurlijk nog veel meer bedrijfsculturen met unieke eigenschappen en waarden.

Kristel Van Damme contact

Hallo, ik ben Kristel Van Damme en door mijn jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen kan ik een veilige omgeving en vertrouwen bieden om een optimaal resultaat te bereiken, stap voor stap.

Ik ben al meer dan 11 jaar zelfstandig coach en werk met verschillende mind-body technieken. In de bedrijfswereld heb ik een uitgebreide kennis van HR en ik heb 20 jaar ervaring in verschillende administratieve en commerciële functies. Dit geeft me de kans om me in te leven in het werkveld voor loopbaantrajecten. Het begeleiden van mensen naar herstel en balans is mijn levensdoel en passie. Ik wil je helpen je beter te voelen en beter te presteren op het werk en in je privéleven.

Heb je nog vragen of bedenkingen bij dit artikel?  Laat gerust van je horen.  Blijf je graag up-to-date met het aankomende blogs? Meld je dan aan voor m’n nieuwsbrief hieronder.