En als het nodig is,
leg ik mijn pad
naast het jouwe
en loop ik met je mee.

voor spanning – stress – zorgen – onzekerheid – keuzes – blokkades – overtuigingen – doelen

Coaching voor man – vrouw – kind &  jongere

Coaching is bewustwording

Coaching is bewustwording. Meer bewust zijn van wie we werkelijk zijn. Meer bewust van de problemen die we tegenkomen in het leven, wat de oorzaak hiervan is en hoe deze op te lossen. Meer bewust van ons verleden, en de invloed op het heden. Meer bewust van de relaties die we aangaan met anderen en hoe ons gedrag onszelf, en ieder ander, beïnvloedt. Ik vergelijk dit proces altijd met het pellen van een ui. Na het verwijderen van een laag kom je steeds dichter bij de kern: ons authentieke zelf.

De tijd dat we samen doorbrengen, hou ik een spiegel voor, waarin de reflectie zonder vervorming kan worden teruggekaatst in een veilige omgeving. Je komt dan ook dichter bij je authentieke zelf te staan. Het constante loslaten van wie je denkt te moeten zijn, en het omarmen van wie je daadwerkelijk bent.
Het doel van het leven is niet om aan andermans beeld van jou te voldoen, maar om in je eigen kracht te komen, elke dag weer, en je goed te voelen bij de dingen die je doet.

Sinds ik niet meer probeer om goed te zijn,
ben ik stukken beter.

Coaching helpt bij

Keuzes maken

Als een klankbord fungeren om duidelijkheid te krijgen op een situatie. Zowel privé als professioneel neem je voortdurend beslissingen omdat je alle voor- en nadelen nauwgezet hebt afgewogen. Ik kan als coach en buitenstaander een objectieve blik werpen op de situatie en op die manier je helpen de juiste beslissingen te nemen of richting in te slaan.

Inzicht in persoonlijke kwaliteiten

Iedereen beschikt over een unieke combinatie van persoonlijke kwaliteiten, maar niet iedereen is zich van deze kwaliteiten bewust. We gebruiken vaak maar een fractie van onze persoonlijke vaardigheden, net omdat we ons er niet van bewust zijn dat we over deze capaciteiten beschikken. Perfectionisme kan in de weg zitten: altijd jezelf willen bewijzen, laag zelfbeeld, kritisch, faalangst, controledrang, uitstelgedrag.

Ruimte creeëren

Het leven kan soms zwaar en ingewikkeld zijn. Door je over te geven aan verdriet, wanhoop of welk onbestemd gevoel dan ook. Creëren van ruimte voor verandering is belangrijk. In de coaching maken we tijd en ruimte om in overgave te gaan zodat een kanteling mogelijk is naar het tegenovergestelde. Emoties zijn van voorbijgaande aard, ze zijn er om je te waarschuwen of een belangrijke les te leren. We kijken ernaar samen en werken ermee. Adem diep in en uit en laat alles er zijn, zonder het weg te stoppen of te onderdrukken. Het is zoals het is en het is goed.

Formuleren van persoonlijke doelstellingen

Vaak hebben we wel een globaal doel waar we naar streven, maar in vele gevallen blijkt het niet eenvoudig te zijn de exacte doelen aan te geven. De ervaring leert dat, hoe meer specifiek we zijn over de doelen die we willen bereiken, hoe waarschijnlijker het is dat we deze ook echt realiseren.  Dit kan gaan over een klein doel of een groot doel op vlak van geld, liefde, relatie of een ander doel. Droom groot: kies niet zomaar een doel, maar kies iets wat je héél graag wilt !

Droom groot: kies niet zomaar een doel,
maar kies iets wat je héél graag wilt

Inzicht in persoonlijke blokkades – overtuigingen – patronen

Blokkades zijn denkpatronen, gevoelens of gedragingen die ons belemmeren optimaal te functioneren. Hierdoor zitten we als het ware vastgeroest en hebben we het gevoel niet vooruit te komen. Het is van belang deze blokkades te ontdekken en ze weg te nemen of om te vormen.

Negatieve belemmerende overtuigingen : ze hebben er al zolang vast gezeten, gevangen, opgekropt, … ze hebben ruimte nodig anders beschadigen ze jouw lichaam. Je kan jezelf deze vragen stellen: Waarom doe ik wat ik doe in het leven ? Wat zijn de belangrijkste overtuigingen, normen en regels in mijn leven en waarom ? Zou ik graag deze overtuigingen en regels willen veranderen ? Als het antwoord nee is, wat is de reden ? Als het antwoord ja is: wat houdt me dan tegen ?
Negatieve overtuigingen transformeren we naar positieve motivatie in coaching.

Oude gewoontes of diepgewortelde patronen loslaten. Hou niet langer aan negatieve gewoontes vast, loslaten werkt bevrijdend. Je hoeft je niet langer met negatieve patronen te identificeren. Je bent namelijk groter dan je gevoelens.  Je bent grenzeloos bewustzijn!
Soms werk ik ook met affirmaties. Dit zijn korte positief geformuleerde zinnetjes die je hardop of in gedachten dagelijkse meerdere keren uitspreekt. Je kan met positieve affirmaties een negatief denkpatroon ombuigen naar een positieve overtuiging. Immers, alles wat je aandacht geeft groeit. Of simpel gezegd: je bent wat je denkt!

Mind-body connectie

Jouw lichaam spreekt, zeg ik altijd. Al sinds eeuwen hebben we altijd al intuïtief begrepen dat lichaam en geest niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Jammer genoeg brengt het leven nu dikwijls een scheiding tussen wat we met ons hele wezen weten en wat onze denkgeest (ratio) als waarheid accepteert. Dit ten koste van je gezondheid.

Inzicht in jezelf en de werking van onze geest en ons lichaam is waardevol.  Heel wat fysieke klachten heeft een emotionele oorzaak. Daarom kan het bevrijdend werken om de druk van jouw schouders te halen.

Als je je bewust wordt en de transformatie aangaat om de daad bij het woord te voegen kunnen we ziekte voorkomen of genezen.  Als je lichaam ‘nee’ zegt, geeft het jou een signaal, het helpt bij het afstemmen op jouw innerlijke wijsheid.
Hierbij combineer ik coaching met Emotional freedom techniques.

 

Een nieuwe weg bewandel je stap voor stap.
Verandering begint bij de eerste stap.

De eerste stap is heel eenvoudig:
Plan jouw coaching nu in.

Jij hebt de kracht om dichter bij je authentieke zelf te komen en los te laten van wie je denkt te moeten zijn.